Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 1

Torsdag 31 januari 10.30 – 11.30


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
101 K14 Allm Matematisk modellering i på 8. og 9. klassetrin
      Morten Blomhøj
       
102 K13 Allm Selvgående matematikkoppgaver
      Astrid Bondø
       
103 K23 Allm Global uppvärmning och samhällsekonomiska kalkyler
      Olle Häggström
       
104 K2 Allm Mathematically powerful task design
      John Mason, Anne Watson
       
105 K11 Allm Matematikämnets huvudsaker.
      En föreläsning om lärandets villkor i skolmatematiken.
      Eva Riesbeck
       
106 K24 Allm Matematik som konst eller konst som matematik
    SL Anita Sandahl
       
107 K21 Allm Matematikproblem i skolan – för att lära!
    SL Eva Taflin
       
108 282 Allm Pärlor i kombinatorisk geometri
      Paul Vaderlind
       
109 T2 Mattemagi – Småbarnens skattkammare
      Maria Elkan, Katja Paganus
       
110 T5 Fö/Gt Tema – matematik
      Birgitta Kuijl
       
111 T35 Gt Kan vi forebygge matematikkvansker?
      Olav Lunde
       
112 T1 Gt Klara målen i 3:an – ta tillbaka undervisningen!
    SL Ingrid Olsson
       
113 T3 Gt Inspirerande Ma/NO (finns även som 329)
    SL Hans Persson
       
114 T6 Gt MiMa – Min egen matematik Om hur elever blir medvetna
    SL om sitt lärande och sina kunskaper i matematik
      Anette Skytt, Inger Ridderlind
       
115 K12 Gr Matematik som mönster eller som monster?
      Maria Alkhede
       
116 K202 Gr Betyg från skolår 6, nya möjligheter och gamla fällor
    SL Håkan Johansson
       
118 257 Gr/Gy Learning study – undervisning spelar roll
      Josefine Albinsson, Lena Söderberg
       
119 T36 Gr/Gy PIS – Podsändningar i skolan
    SL Tomas Bergqvist, Fredrik Svensson
       
120 T4 Gr/Gy Hur kan man identifiera och stimulera
    SL begåvat beteende i matematik?
      Eva Pettersson, Linda Mattsson
       
121 K22 Gs Förståelse(brist) – en huvud(or)sak
    SL Bo Sjöström
       
122 K1 Gs/Gy Svårighet eller möjlighet? Att jobba i projektform
    SL och laborera med eleverna i matematikundervisningen
      Elin Jönsson
       
123 T34 Gs/Gy Är det svårare att dela med fyra än med
      två när man läser matte C?
      Anna Lind Pantzare, Ewa Bergqvist
       
124 K201 Gs/Gy Avancerade räknare
      – naturliga verktyg i matematikundervisningen
      Per-Eskil Persson
       
125 261 Gs/Gy Hvordan tall blir til variable i arbeid med generalisering
      Frode Rønning
       
126 278 Gy Matematik i verkstaden
      Helena Gren, Ulf Ljunggren
       
127 265 Gy Nationella prov i matematik för gymnasial utbildning
    SL – bakgrund, utveckling och resultat
      Timo Hellström, Erika Boström, Gunnar Wästle
       
128 K16/17 Gy Förändrad matematikundervisning
    SL Susanne Tornert, Robert Aspfors
       
129 K15 Vux Vet vuxlärare vad vuxna kan?
    SL Lars Gustafsson, Lars Mouwitz
       
130 T33 Gs/Gy Är du ute och cyklar – bra i så fall! Om undervisning av
      algebra i skolan (finns även som 323)
      Stefan Löfwall
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 2A

Torsdag 31 januari 12.00 – 13.00


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
201 T6 Allm Mandatfördelning i Sveriges riksdag och Europaparlamentet:
      samhällskunskap och matematik
      Jesper Carlström
       
202 T1 Allm Nya mål i matematik och nationellt prov i årskurs 3
    SL Wolfgang Dietrich, Kirsti Löfwall Hemmi, Maj Götefelt
       
203 K2 Allm Det gyllene snittet
      Carl-Olof Fägerlind
       
204 T2 Allm Varför heter det elva och inte tio-ett?
      Vad är det för bråkigt med bråk?
      Mikael Gehlin
       
205 K12 Allm Koder, tankeläsare, korttrick och stengetter!
      Alf Gunnarsson
       
206 T33 Allm Dagstidningen stimulerar lärande i matematik
      Mats Hemberg, Ronnie Ryding
       
207 T4 Allm Aktuella nationella matematiksatsningar
    SL Peter Holmberg
       
208 K21 Allm Vad kan man ha för nytta av NCM, Nationellt Centrum för
      Matematikutbildning vid Göteborgs universitet?
      Bengt Johansson, Anders Wallby
       
209 T5 Allm Reformer i raketfart – kunskapslyft eller kraschlandning?
    SL Hans Thunberg, Thomas Lingefjärd, Anette Jahnke
       
210 K11 Gr Utmaningar med ett A4-papper
      Per Berggren, Maria Lindroth
       
211 K1 Gr Förebygga, upptäcka och åtgärda svårigheter och
      missuppfattningar i Tal och Räkning
      Berit Bergius, Görel Sterner
       
212 K14 Gr Upptäck och öka förståelsen för geometriska grundbegrepp
      med hjälp av konst
      Sune Jonasson
       
213 K13 Gs Rädda ekvationerna! (finns även som 722)
      Cecilia Christiansen, Sara Wedahl, Karin Pollack
       
  K24 Gt Förlagsföreläsning 12.15 – 12.45:
      Från konkret till abstrakt
      Bjørnar Alseth – Natur & Kultur
       
  K15 Gy Förlagsföreläsning 12.15 – 12.45:
      Inspirera dina elever med hjälp av det nya
      verktyget TI Nspire CAS
      Bengt Åhlander – Texas Instruments
       
  K23 Gy Förlagsföreläsning 12.15 – 12.45:
      Matematik för gymnasiet med utmaningar,
      ledtrådar och webbstöd.
      Martin Holmström – Liber
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 2B

Torsdag 31 januari 13.00 – 14.00


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
202 T1 Allm Nya mål i matematik och nationellt prov i årskurs 3
    SL Wolfgang Dietrich, Kirsti Löfwall Hemmi, Maj Götefelt
       
203 K2 Allm Det gyllene snittet
      Carl-Olof Fägerlind
       
204 T2 Allm Varför heter det elva och inte tio-ett?
      Vad är det för bråkigt med bråk?
      Mikael Gehlin
       
205 K12 Allm Koder, tankeläsare, korttrick och stengetter!
      Alf Gunnarsson
       
206 T33 Allm Dagstidningen stimulerar lärande i matematik
      Mats Hemberg, Ronnie Ryding
       
207 T4 Allm Aktuella nationella matematiksatsningar
    SL Peter Holmberg
       
208 K21 Allm Vad kan man ha för nytta av NCM, Nationellt Centrum för
      Matematikutbildning vid Göteborgs universitet?
      Bengt Johansson, Anders Wallby
       
209 T5 Allm Reformer i raketfart – kunskapslyft eller kraschlandning?
    SL Hans Thunberg, Thomas Lingefjärd, Anette Jahnke
       
210 K11 Gr Utmaningar med ett A4-papper
      Per Berggren, Maria Lindroth
       
211 K1 Gr Förebygga, upptäcka och åtgärda svårigheter och
      missuppfattningar i Tal och Räkning
      Berit Bergius, Görel Sterner
       
212 K14 Gr Upptäck och öka förståelsen för geometriska grundbegrepp
      med hjälp av konst
      Sune Jonasson
       
213 K13 Gs Rädda ekvationerna! (finns även som 722)
      Cecilia Christiansen, Sara Wedahl, Karin Pollack
       
  K24 Gs Förlagsföreläsning 13.00 – 13.30:
      Att utmana de understimulerade
      Anna Palbom – Natur & Kultur
       
  K15 Gy Förlagsföreläsning 13.00 – 13.30:
      TI Nspire CAS – ett verktyg som ger möjlighet att angripa
      matematiska problem på olika sätt
      Jan Dahlgren – Texas Intsruments
       
  K23 Gs/Gy Förlagsföreläsning 13.00 – 13.30:
      Hur rika matematiska problem kan användas för att utveckla
      elevernas matematiska tänkande
      Maria Larsson – Liber
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 3

Torsdag 31 januari 14.15 – 15.15


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
301 K2 Allm Hur lär vi oss matematik?
    SL Ingemar Holgersson
       
302 K202 Allm Matematiken i klassrummet med tanke på språk
    SL Eva-Stina Källgården, Inger Ridderlind, Anette Skytt
       
303 K21 Allm Matematik som språkkurs
      Håkan Lennerstad, Ann-Louise Ljungblad
       
304 261 Allm Matematikutbildning och arvet från Konfucius
    SL Ma Li
       
305 K16/17 Allm Det möjliga och det omöjliga
      – glimtar från ekvationslösningens historia
      Thomas Martinsson, Maria Fahlgren
       
306 278 Allm Etnomatematik
    SL – perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet
      Lennart Rönnberg, Irene Rönnberg
       
307 K22 Allm Learning study – fortbildning i klassrummet
    SL Anna Wernberg
       
308 T5 Fö/Gt Eureka – konstarternas väg till matematiken och tvärtom
    SL Gunnel Berlin, Annika Harrysson
       
309 K24 Fö/Gt Vi öppnar en affär
    SL Elsa Foisack
       
310 K23 Gt Anpassad utbildning genom kartläggning av förståelse och
    SL färdigheter inom tal och räkning
      Bjørnar Alseth, Inger Throndsen
       
311 K1 Gt Att lyckas med problemlösning
    SL – huvudmålet i grundskolans matematik
      Ingrid Olsson
       
312 T4 Gt Räkning... Hur kan jag bedöma den kunskap
    SL som mina elever visar?
      Mona ter Vehn, Lisa Björklund Boistrup
       
313 T34 Gr Newtons kalkyl – förändringens matematik
      Gerd Brandell
       
314 T6 Gr Matematik och läsning – gemensamma svårigheter?
      Arne Engström
       
315 T2 Gr/Gy Webbstöd i matematikundervisning/inlärning
      Georg Lewin
       
316 T33 Gr/Gy The Role of Attention in Teaching and Learning Mathematics
      John Mason
       
317 257 Gr/Gy Ett försök att med geometriska figurer konkretisera
      irrationella tal (kvadratrötter)
      Ingvar O Persson
       
318 T1 Gs Prata matematik – vägen till förståelse
      Bengt Drath
       
319 K14 Gs Grafräknare på högstadiet – en ingång till matematik
      Jonas Hall
       
320 T35 Gs Du förklarar som min pappa gör,
    SL matematik för flerspråkiga elever
      Sara Ramsfeldt, Kifah Moussali
       
321 K201 Gs Variabler och magiska kvadrater
      Lennart Undvall
       
322 K13 Gs/Gy Om användning av problem från
      Kängurutävlingen i undervisning
      Susanne Gennow
       
323 K12 Gs/Gy Är du ute och cyklar – bra i så fall!
      Om undervisning av algebra i skolan (finns även som 130)
      Stefan Löfwall
       
324 265 Gs/Gy Leonhard Euler 1707-1783: En levande 300-åring
      Thomas Weibull
       
325 K15 Gy Vad blir man om man pluggar matte?
      Tom Britton
       
326 282 Gy Ett matematiskt experiment: Första siffran i tvåpotenser
      Torsten Ekedahl
       
327 K11 Gy Spelutveckling, framtidens metod för
    SL matematikundervisning?
      Marie Rudenstam, Sofia Bäckström
       
328 T36 Vux Vad bör vuxlärare i matematik veta?
    SL Lars Gustafsson, Hans Melén
       
329 T3 Gt Inspirerande Ma/NO (finns även som 113)
    SL Hans Persson
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 4

Torsdag 31 januari 15.45 – 16.45


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
401 K22 Allm Matematik – ett talspråk
      Lennart Carleson
       
402 T5 Allm Väx(t) med Fibonacci
      Peder Claesson
       
403 T1 Allm Problemlösning för lust och lärande
      Göran Emanuelsson, Lars Mouwitz
       
404 K23 Allm Har du inte räknat färdigt än?
    SL Anette Jahnke
       
405 278 Allm Matemateket – en väg till lyckade matematikstudier
    SL Hans Melén, Mikael Gehlin, Niklas Bremler, Jonna Nyman
       
406 K24 Allm Alla bedömningar är formativa för något eller någon
    SL Peter Nyström ersätts av Lisa Björklund Boistrup
       
407 T36 Allm Praxisnära kompetensutveckling – omfattar samtliga
      pedagoger med matematik i sitt uppdrag och når samtliga
      barn/elever och deras föräldrar
    SL Eva Wedlund, Birgitta Langermo, Pia Svedlund
       
408 T3 Allm Lesson study – att lära av varandra
    SL Staffan Åkerlund
       
409 K21 Matematik i förskolan
      Anna-Lena Lindekvist
       
410 K11 Gt Tankeverkstad år 3-5
      Maria Asplund
       
411 K12 Gt Begrepp på ett lustfyllt sätt (finns även som 814)
      Susanne Bengtsson
       
412 265 Gt Kulturen som mattesprångbräda
      Ingrid Larsson, Klara Kerekes
       
413 T6 Gt Med verkligheten som bas för matematikundervisning
      Marianne Rönnbom
       
414 K16/K17 Gr Från 2+3 till a+b ... en röd tråd genom grundskolan
      Lilian Ahlm, Tor Englund
       
415 T4 Gr Koncentrationsläsning i matematik år 7-9 på Tunaskolan i Luleå
    SL Lena Heikka, Maria Björklund,
      Catharina Essberg, Agneta Hedenström
       
416 261 Gr Kartlegging av matematikkvansker
      Olav Lunde
       
417 T33 Gr/Gy Matematik och mångkulturalitet
      Marie Skedinger-Jacobson
       
418 K2 Gr/Gy Datorn i matematikundervisningen
      Anna Svärd
       
419 K14 Gr/Gy Example spaces: what they are,
      how to get one and what to do with it!
      Anne Watson
       
420 K202 Gs Tematiskt arbete i större arbetsområden ger eleven bättre
    SL möjligheter att nå längre i sina strävansmål i matematik i år 9
      Elisabeth Rudolphsson
       
421 K13 Gs Algebra på en annen måte?
      Svein Hallvard Torkildsen
       
423 K1 Gs/Gy Laborativa uppgifter – Varför och hur?
    SL Krister Larsson
       
424 K201 Gs/Gy Grafteori som ett sätt att motivera bevis,
      begreppsbildning och rutinberäkningar
      Jöran Petersson
       
426 257 Gy Varför varför?
      Christer Bergsten
       
428 T2 Gy Matematik B för alla
      Inga Danielsson
       
429 282 Gy Studenters möte med matematiska bevis
      Kirsti Löfwall Hemmi
       
430 K15 Fö/Gt Mattegympa (finns även som 608)
      Lotta Råberg, Maria Fahlgren, Yvonne Liljekvist
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 5

Torsdag 31 januari 17.00 – 17.45


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
501 282 Allm Att förstå E, Sci, Eng och STATPLOT med hjälp av papper,
      snöre och linjal
      Ulla Dellien, Gerd Ripa
       
502 K11 Allm Matematik, naturvetenskap och teknik
      – kan de mötas i klassrummet?
      Ola Helenius
       
503 T6 Allm Vem bryr sig? Om pågående och planerade
      utvecklingsinsatser för en förbättrad matematikutbildning.
      Bengt Johansson
       
504 T3 Allm Datorspel + diskussion. Kanske en vinnande kombination
      i matematikundervisningen.
      Gunnar Johnsson
       
505 K16/17 Allm Matematisk dialog behöver ett poetiskt språk
      Håkan Lennerstad, Lars Mouwitz
       
507 K23 Allm Vad kan lärare ha för nytta av matematikdidaktisk forskning?
    SL Astrid Pettersson
       
508 T33 Allm How many seats – en lektion i lesson study
    SL Staffan Åkerlund
       
509 K13 Mattelek för 1-6 åringar i förskolan (finns även som 729)
      Eva-Lis Nilsson, Anita Johansson
       
511 T5 Gt Oasen – en specialpedagogisk tanke
      Lizelott Löwendahl
       
512 K12 Gt Mattetåget – ett lustfyllt arbetssätt i matematik
      (finns även som 1028)
      Cecilia Palm
       
513 T36 Gr Studiehandledning på modersmål är en väg till att
      skaffa bra kunskaper i matematik
    SL Alla Ericson, Marta Cordova-Nunez
       
514 265 Gr Retorisk/resonerande matematik
      Reza Hatami
       
515 K21 Gr Om lärobokens roll i matematikundervisningen
    SL Monica Johansson
       
516 T2 Gr ”I början var det svårt – men nu har vi lärt oss!”
    SL Subtraktionsundervisning i åk 1-6
      Margareta Löfstedt
       
519 K2 Gr Aktiviteter – men sen då?
    SL Ulla Öberg
       
520 K201 Gr/Gy Symbolhanterande – ett pedagogiskt hjälpmedel att räkna med
      Lennart Berglund
       
521 K1 Gr/Gy Visualisera din matematikundervisning
    SL Lars-Göran Johansson
       
522 T1 Gr/Gy Huvudräkning – en metod att lära matematik
      Wiggo Kilborn
       
523 K14 Gr/Gy Geometrisk begreppsbildning med hjälp av papper och lera
      Lisbeth Lindberg
       
524 K22 Gr/Gy Drivkraft att lära
    SL Attila Szabo
       
525 T4 Gs/Gy Problemlösning i matematikundervisningen
      Lars Burman
       
526 K202 Gs/Gy Att bevisa det omöjliga
      Veronica Crispin Quinonez
       
527 K24 Gy Elevens ansvar för sin matematikinlärning
      Jonas Claesson
       
529 257 Vux Dyskalkyli hos vuxenstuderande
      – erfarenheter från testning och individuell undervisning
      Gert Gabrielsson
       
  K15 Gy Förlagsföreläsning 17.00 – 17.30
      Från upptäckt till bevis
      Lars Jakobson – Texas Intstruments
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 6

Fredag 1 februari 08.30 – 09.30


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
601 K22 Allm Tasks and Activities for Developing Students’
      Mathematical Literacy
      Eva Jablonka
       
602 T33 Allm Språket i matematiken – Spim
    SL Eva Färjsjö, Lena Thelander,
      Veronica Jatko, Linda Öhlund
       
603 K14 Allm Lyfta matematiken – utvecklingsarbete i Luleå kommun
    SL Monica Johansson
       
604 T1 Allm Ett spännande möte med Pythagoras
    SL Sten Rydh
       
605 282 Allm Människor och matematik
      Karin Wallby, Ola Helenius
       
606 K21 Taluppfattning och språkutveckling från början
      Görel Sterner
       
607 T4 Fö/Gt Musik – ett ämne att räkna med!
      Agnetha Hellgren
       
608 K12 Fö/Gt Mattegympa (finns även som 430)
      Lotta Råberg, Maria Fahlgren, Yvonne Liljekvist
       
609 K23 Gt Storheter och små barn
      Karl Kronqvist
       
610 K24 Gr BeMa – Ett utvecklingsarbete för att stödja
      elevers kunskapsutveckling i matematik
      Lisa Dimming, Elisabeth Jansson
       
611 T6 Gr Matematikbegåvningar i grundskolan
    SL Arne Engström
       
612 K1 Gr MUS, Matematik Utvecklings Schema
    SL Håkan Johansson
       
613 T2 Gr Hur kan minus minus bli plus?
      Cecilia Kilhamn
       
614 K15 Gr Kommunicera matematik i olika situationer
    SL Birgitta Kuijl
       
616 T5 Gr/Gy Talföljder på ett laborativt sätt
      Pesach Laksman
       
617 T34 Gs Dynamisk geometri med Cabri Geometri II på högstadiet
      Jonas Hall
       
618 K201 Gs Hur kommer det sig att fyra delat med ett blir fyra?
      Stina Hallén
       
619 265 Gs/Gy Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande
      Tomas Bergqvist, Peter Nyström
       
620 K16/17 Gs/Gy Den matematiska problemlösningens didaktik
      Christer Bergsten
       
621 257 Gs/Gy Att följa tal och följder därav
      Torbjörn Jansson
       
622 T3 Gs/Gy Missuppfattningar i algebra
      Anders Palm
       
623 K13 Gs/Gy Dynamisk geometri med GeoneXt
      Per-Eskil Persson
       
624 K202 Gy Datortomografi, oljeprospektering, materialkontroll.
      Om en matematisk teori med många nya tillämpningar
      Jan Boman
       
625 K11 Gy Ny bedömningsmetod
    SL – så blir betygskriterierna tydligare för eleverna
      Daniel Dufåker, Roger Fermsjö
       
626 K2 Gy Omväxlande matematikundervisning
    SL Daniel Gottfridsson
       
627 T35 Gy Två parabler har 4 skärningspunkter
      Clas Löfwall
       
629 278 Vux En bro mellan forskning och skolvärld för vuxnas
      matematiklärande – ett nordiskt samarbetsprojekt
    SL Hans Melén m.fl.
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 7

Fredag 1 februari 10.00 – 11.00


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
701 K21 Allm Utvärdering i lärandeprocessen
      Lisen Häggblom
       
702 K23 Allm Frågor och svar om kursplaner, matematiksatsningar mm
    SL Wolfgang Dietrich, Gerd Brandell,
      Peter Holmberg, Bengt Johansson
       
703 K16/17 Allm Matematisk kommunikation i en skola för alla
    SL Ann-Louise Ljungblad
       
705 T34 Allm Uppdrag matematik på skolområde Väster i Jönköping
    SL Tomas Fång, Birgitta Fagerlund
       
706 T4 Matematik i förskolans vardag
      Anna Kärre
       
707 T1 Gt Hur många prickar har en gepard?
      Berit Bergius, Lillemor Emanuelsson
       
709 K201 Gt Kan 8 - 12 åringar lösa ekvationer?
    SL Ingvar O Persson, Maria Dahlin, Eva-Lena Eriksson
       
710 T2 Gt Kan man lära sig läsa och räkna utan svårigheter?
    SL Görel Sterner
       
711 K22 Gr Samarbetsinlärning – en väg till målen
      Gunilla Essén, Rolf Sjöstedt
       
712 K24 Gr MiMa – Min egen Matematik. Om hur elever blir medvetna
    SL om sitt lärande och sina kunskaper i matematik
      Inger Ridderlind, Inga Roos, Pontus Larsson
       
713 K13 Gr Samspel Matematik – Rytmik
    SL ett samarbete mellan grundskola och kulturskola
      Barbro Rydin, Ewa Olsson
       
714 265 Gr Matematik och slöjd
      Lena Trygg, Anne-Gunn Svorkmo
       
715 K202 Gr Medvetet matematiskt språk – medvetna pedagoger, en
      framkomlig väg för att höja den allmänna matematiska nivån
      Elsa Wickström
       
716 T33 Gr/Gy Tasks and Activities for Developing Students’
      Mathematical Literacy
      Eva Jablonka
       
717 K1 Gr/Gy En rolig mattetimme
      Tommy Olsson
       
718 K2 Gr/Gy Laborativ matematik med inslag från datorns värld
      Eva Pettersson, Bengt Aspvall
       
719 T5 Gr/Gy Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?
      Gunnar Sjöberg
       
720 T6 Gr/Gy Hur kan vi göra matematiken meningsfull för ALLA elever?
    SL Bengt Ulin
       
721 282 Gr Det är på frågan det hänger!
    SL Ulla Öberg
       
722 K12 Gs Rädda ekvationerna! (finns även som 213)
      Cecilia Christiansen, Sara Wedahl, Karin Pollack
       
723 257 Gs/Gy Slumpen och hur vi uppfattar den – med och utan tärning
      Ingemar Holgersson
       
724 K11 Gs/Gy Da Vincikoden och Fibonacci
      Peter Mogensen
       
726 T3 Gy Matematik på gymnasiets yrkesinriktade program
      – en spännande utmaning
    SL Leif Maerker
       
727 K14 Gy Nu ser jag vad som händer!
      Maria Waern
       
728 T36 Vux UT MED DIDAKTIKEN! – dialogseminarium där forskning
      och skolvärld bygger broar för vuxnas matematiklärande i
      ett nordiskt samarbetsprojekt
    SL Hans Melén m.fl.
       
729 278 Mattelek för 1-6 åringar i förskolan (finns även som 509)
      Eva-Lis Nilsson, Anita Johansson
       
730 Utomhus Gr Utematte – en mössklädd huvudsak (finns även som 1014)
    SL Helena Lilja, Bodil Lövgren
       
  K15 Gs Förlagsföreläsning 10.00 – 10.30:
      Alla kan lyckas på sin egen nivå – Matematikboken XYZ
      Lennart Undvall, Kristina Johnson – Liber
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 8A

Fredag 1 februari 11.30 – 12.30


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
801 K21 Allm Prinsessan checkar in och andra oändliga historier
      Qimh Xantcha
       
802 K13 Allm Eureka – Mondrian eller Kandinsky?
    SL Gunnel Berlin
       
803 K2 Allm Talens betydelse i folktro, religion och magi
    SL Karl-Bertil Hake
       
804 T6 Allm Kommunicera matematik – Internet som verktyg för att öka
      begreppsförståelsen i matematik
      Helena Karis, Edward de Forest, Kathrin Halvarsson
       
805 T3 Allm Europeisk skolforskning vs svensk skolpraktik?
    SL Thomas Lingefjärd
       
806 T33 Allm Huvudräkning utifrån ett nytt didaktiskt perspektiv
      Leif Maerker
       
807 K1 Allm Bråk
      Mikael Passare
       
808 T5 Allm Matematikutvecklare – en presentation
    SL Elisabeth Rystedt
       
809 T1 Gr Laborativ matematik – för bättre begreppsförståelse
      Maria Lindroth, Per Berggren
       
810 T2 Gr/Gy Se, hör och tala matematik!
      Marie Hallén
       
811 K11 Gs/Gy Matematiktävlingar
      Insidan av en Kappa
      – Matematiklärarnas tävling sedd från insidan
      Jonas Hall
       
      Att våga tävla i matematik – om tävlingsproblem
      och användningen av dem i undervisningen
      Susanne Gennow
       
      KappAbel – matematiktävlingen för åk 8 där hela
      klassen hjälps åt
      Bengt Åhlander, Lars Burman
       
812 T4 Gy Mattebron.se – en mötesplats för gymnasielärare
      och högskolelärare i matematik
      Anette Jahnke
       
813 K14 Gy Vinkelns omöjliga tredelning blir enkel med origami
      Norio Torimoto
       
814 K12 Gt Begrepp på ett lustfyllt sätt (finns även som 411)
      Susanne Bengtsson
       
  K201 Gt Förlagsföreläsning 11.45 – 12.15:
      Tema Matematik – problemlösning som
      får eleverna att höja sig över sig själva!
      Birgitta Kuijl, Doris Lindberg – Liber
       
  K22 Allm Förlagsföreläsning 11.45 – 12.15:
      SCB:s databaser i undervisningen
      Lars Nordbäck – Statistiska centralbyrån
       
  K23 Allm Förlagsföreläsning 11.45 – 12.15:
      Gösta Mittag-Leffler – en svensk matematiker med världsrykte
      Arild Stubhaug – Atlantis
       
  K15 Gy Förlagsföreläsning 11.45 – 12.15:
      Från upptäckt till bevis
      Lars Jakobsson – Texas Instruments
       
  K24 Gy Förlagsföreläsning 11.45 – 12.15:
      Matematik 4000
      Patrik Erixon – Natur & Kultur
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 8B

Fredag 1 februari 12.30 – 13.30


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
801 K21 Allm Prinsessan checkar in och andra oändliga historier
      Qimh Xantcha
       
802 K13 Allm Eureka – Mondrian eller Kandinsky?
    SL Gunnel Berlin
       
803 K2 Allm Talens betydelse i folktro, religion och magi
    SL Karl-Bertil Hake
       
804 T6 Allm Kommunicera matematik – Internet som verktyg för att öka
      begreppsförståelsen i matematik
      Helena Karis, Edward de Forest, Kathrin Halvarsson
       
805 T3 Allm Europeisk skolforskning vs svensk skolpraktik?
    SL Thomas Lingefjärd
       
806 T33 Allm Huvudräkning utifrån ett nytt didaktiskt perspektiv
      Leif Maerker
       
807 K1 Allm Bråk
      Mikael Passare
       
808 T5 Allm Matematikutvecklare – en presentation
    SL Elisabeth Rystedt
       
809 T1 Gr Laborativ matematik – för bättre begreppsförståelse
      Maria Lindroth, Per Berggren
       
810 T2 Gr/Gy Se, hör och tala matematik!
      Marie Hallén
       
811 K11 Gs/Gy Matematiktävlingar
      Insidan av en Kappa
      – Matematiklärarnas tävling sedd från insidan
      Jonas Hall
       
      Att våga tävla i matematik – om tävlingsproblem
      och användningen av dem i undervisningen
      Susanne Gennow
       
      KappAbel – matematiktävlingen för åk 8 där hela
      klassen hjälps åt
      Bengt Åhlander, Lars Burman
       
812 T4 Gy Mattebron.se – en mötesplats för gymnasielärare
      och högskolelärare i matematik
      Anette Jahnke
       
813 K14 Gy Vinkelns omöjliga tredelning blir enkel med origami
      Norio Torimoto
       
814 K12 Gt Begrepp på ett lustfyllt sätt (finns även som 411)
      Susanne Bengtsson
       
  K22 Allm Förlagsföreläsning 12.30 – 13.00:
      SCB:s databaser i undervisningen
      Lars Nordbäck – Statistiska centralbyrån
       
  K23 Allm Förlagsföreläsning 12.30 – 13.00:
      Gösta Mittag-Leffler – en svensk matematiker med världsrykte
      Arild Stubhaug – Atlantis
       
  K24 Gs Förlagsföreläsning 12.30 – 13.00:
      Levande matematik
      Linda Höidal – Natur & Kultur
       
  K15 Gy Förlagsföreläsning 12.30 – 13.00:
      TI Nspire CAS – ett verktyg som ger
      möjlighet att angripa matematiska problem på olika sätt
      Jan Dahlgren – Texas Instruments
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 9

Fredag 1 februari 13.45 – 14.45


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
901 K22 Allm Matematik i Papua Nya Guinea
      Annica Andersson
       
902 T3 Allm Matematik och identitet. Om affektiva faktorers
      betydelse för prestation i matematik i ett genusperspektiv.
    SL Gun Axelsson
       
903 K1 Allm Ma för elever med läs- o skrivsvårigheter
    SL Per Berggren, Maria Lindroth
       
904 K202 Allm Mina läroplaner i matematik från 1919 till 1994
    SL Peder Claesson
       
905 K2 Allm Visst älskar barn matematik!
      Elisabet Doverberg, Lillemor Emanuelsson, Görel Sterner
       
906 T34 Allm Lesson study
      – att lära av varandra, erfarenheter från ett F-9 projekt
    SL Marie Hanson Axelsson, Jette Bergman,
      Anna-Lena Bergman, Patrik Bergman
       
907 T5 Allm Skriftlig huvudräkning
      – ett sätt att förenkla numeriska uttryck
      Birgitta Rockström
       
908 K15 Allm Teaching for Learning Mathematics
      Rosamund Sutherland
       
909 261 Observasjonsmaterialet MIO
      (Matematikken, Individet og Omgivelsene)
      Hilde Skaar Davidsen, Inger Kristine Løge
       
910 K14 Fö/Gt Pyramiden – et arbeid med målestokk, areal og rom
      Oddveig Øgaard, Kari Haukås Lunde
       
911 K16/17 Gt Hur kan vi bedöma yngre elever i matematik?
      Marlene Paulsson, Agneta Rylander, Linda Ynghammar
       
912 K24 Gt Arbeta kreativt med Excel i år 2-6
      Lisbeth Ringdahl
       
913 T33 Gt Musikalisk matematik eller matematisk musik
      Raoul Selli
       
914 T6 Gr Diamant – diagnoser i matematik. Kunskapsuppföljning
      för ökad måluppfyllelse. Ett skolverksprojekt.
    SL Marie Fredriksson, Madeleine Löwing
       
915 K21 Gr Nivågrupering – ett sätt att differentiera
      Tove Leuschel
       
916 T4 Gr Matematiksvårigheter
      Doris Lindberg
       
917 T2 Gr Att lära in matematik ute
    SL Kajsa Molander
       
918 278 Gr Mer än matematik
      – språkets betydelse då man utformar matematikuppgifter
      Catarina Persson, Katarina Kjellström
       
919 K13 Gr Hur kan vi utveckla språket i matematik med hjälp av konst?
      Marianne Rönnbom
       
920 K201 Gr/Gy Att uppleva den hyperboliska världen
      Ulf Persson
       
921 T36 Gs På upptäcktsfärd mot nya begrepp
      Bengt Drath
       
922 K11 Gs Lusten att lära matematik
      Bengt Edvinsson
       
923 T35 Gs Samlärande i Matematikundervisning
    SL Gunilla Mellhammar, Petra Svensson
       
924 257 Gs/Gy Medelvärden med geometriska tolkningar samt en
      fullständig tredjegradsekvation
      Lasse Berglund
       
925 K12 Gs/Gy Med fantasi och förståelse i grafernas värld
      Mats Brunström
       
926 282 Gs/Gy Klarar Östersjön nuvarande fiskekvoter för torsk
      – en matematisk modell för fiske
      Thomas Martinsson
       
927 K23 Gs/Gy Integrering – tre konkreta exempel
    SL Carina Svedholm, Marianne Forss
       
928 T1 Gy Stora skillnader mellan nationella prov och
      lärares prov i matematik
      Jesper Boesen
       
929 265 Gy Upptäck, undersök och verifiera
      – mera kreativitet i undervisningen med ny teknik
      Lars Jakobsson
       
Gå direkt till pass: 1 2A 2B 3 4 5 6 7 8A 8B 9 10

Pass 10

Fredag 1 februari 15.15 – 16.00


       
Nr Lokal Målgrupp Rubrik
       
1001 K1 Allm Arbetsminnets roll i matematiken
    SL – vägar till ett bättre arbetsminne
      Björn Adler
       
1002 K2 Allm Vad varje matematiklärare bör veta
    SL Aref Hamawi
       
1003 T6 Allm Matematik förstår man inte,
      man vänjer sig (John von Neuman)
      Sten Kaijser
       
1004 K11 Allm Den fantastiska matematikhistorien
      Ingemar Karlsson
       
1005 282 Allm Delaktighet som pedagogisk utmaning
    SL Birgitta Lansheim
       
1006 T36 Allm Examinationsformer i lärarutbildningen
      Yvonne Liljekvist, Lotta Råberg
       
1007 T3 Allm MoMa – ett projekt kring modellering i matematik
    SL Anita Sandahl, Tommy Johansson, Johan Klingberg
       
1008 Utomhus Leka och lära matematik ute i förskolan
    SL Mia Bucht, Gerd Strandberg
       
1009 T4 Gladmatte i förskolan
    SL Eva Wedlund, Marlene Allsten
       
1010 T2 Gt Matematikverkstad – Vad, varför och hur?
    SL Margareta Oscarsson, Matilda Östman
       
1012 K23 Gr Varför behöver elever lära matematik?
      Maria Bjerneby Häll
       
1013 261 Gr En utbildning i matematik som möjliggör ett samiskt perspektiv
    SL Ylva Jannok Nutti
       
1014 K201 Gr Utematte – en mössklädd huvudsak (finns även som 730)
    SL Helena Lilja, Bodil Lövgren
       
1015 K22 Gr Slå ett slag för matematiken
      – matematikutveckling i Halmstads kommun
    SL Malin Lindwall
       
1016 Utomhus Gt Att lära in matematik ute
      Robert Lättman, Mats Wejdmark
       
1017 T5 Gr Introduktion av decimaltal via bråk
      Nina Svensson
       
1018 T1 Gr/Gy Bråk och decimaltal – från konkretisering till abstraktion
      Wiggo Kilborn
       
1019 K16/17 Gr/Gy Att möta elever med invandrarbakgrund
      i matematikundervisningen.
    SL Madeleine Löwing
       
1020 K24 Gr/Gy Smaklösa linjer och söta kurvor
      Gerd Ripa, Ulla Dellien
       
1021 T33 Gs Samlärande i Matematikundervisning
    SL Petra Svensson, Gunilla Mellhammar
       
1022 278 Gs/Gy Begreppskartor
      – ett verktyg i matematikdidaktisk forskning
      Örjan Hansson
       
1023 257 Gy Porten till symbolisk matematik
      Reza Hatami, Håkan Lennerstad
       
1024 K21 Gy Matematiklaborationer med modern teknik
      Per Jönsson, Sverker Aasa
       
1025 265 Gy Upp och ned: Acceleration för hela kroppen i
      1, 2, och 3 dimensioner
      Ann-Marie Pendrill
       
1026 K202 Gy Resultat av diagnostiska prov vid Chalmers
    SL Rolf Pettersson
       
1027 T35 Gy Matematikens storskaliga struktur
      Johan Wild
       
1028 K12 Gt Mattetåget – ett lustfyllt arbetssätt i matematik
      (finns även som 512)
      Cecilia Palm
       
  K15 Gy Förlagsföreläsning 15.15 – 15.45:
      Inspirera dina elever med hjälp av det nya
      verktyget TI Nspire CAS
      Bengt Åhlander – Texas Instruments

 

Hem