511 Oasen – en specialpedagogisk tanke

Gt
Föreläsning

Lizelott Löwendahl

Tidigare misslyckanden med matematiken har för mången elev ökat på oförmågan att känna lust och stimulans inför matematikämnet. Hur kan vi bygga upp självförtroendet för elever med svårigheter? Hur kan vi skapa en bra inlärningsmiljö så att eleverna känner glädje och arbetslust?

Lizelott berättar om sina framgångsrika försök att etablera en specialundervisning där varje elev möts på rätt nivå. Lizelott har byggt upp en verksamhet för att kunna ge maximal trygghet i matematikundervisningen. Det är viktigt med hjälpinsatser som involverar såväl samtal i olika former som att öva upp den språkliga förståelsen och den spatiala förmågan. Samtidigt skall eleven bli av med sin matteskräck och framför allt upptäcka sin förmåga att utvecklas i ämnet. Då gäller det att återskapa de baskunskaper som eleven behöver för att gå vidare och därmed undvika att endast lotsa eleven igenom svårigheterna.

Lizelott Löwendahl är lågstadielärare och f d rektor samt coach och inspiratör som särskilt har ägnat sig åt specialundervisning i matematik. Hon har speciellt fördjupat sig i sambandet matematik- samt läs- och skrivsvårigheter.

Klicka här för full dokumentation

Hem