501 Att förstå E, Sci, Eng och STATPLOT med hjälp av papper, snöre och linjal

Allm
Föreläsning

Ulla Dellien
Gerd Ripa

Vi börjar med att vika papper av olika storlek. Vi lägger in mätvärden i räknaren och lär oss grundpotensform. Därefter studerar vi linjära funktioner och ekvationer med hjälp av snören, räknare och lär oss lite geometri på köpet.

Ulla Dellien och Gerd Ripa är matematiklärare på Kubikskolan i Helsingborg, som är en högstadieskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem