1017 Introduktion av decimaltal via bråk

Gr
Föreläsning

Nina Svensson

Många elever ända upp i högstadieåren har svårt att förstå tal i decimalform. En orsak kan vara brister i förståelsen för bråktal samt att kopplingen mellan bråk och decimaler inte är riktigt klar för eleven.

Här visar jag hur jag arbetat med bråk och decimaler i en 5:a. Vi lade ner mycket tid på bråkbegreppet: hur man tecknar, skriver och läser bråk, att olika bråk kan vara värt lika mycket men visar en annan uppdelning, skillnaden på täljare (antal) och nämnare (storlek) m.m. Så småningom inriktade vi oss på tiondelar och hundradelar, för att gå vidare till decimalform. Arbetet bygger på konkret material, ett laborativt arbetssätt, mycket diskussioner och problemlösning.

Nina Svensson är ämneslärare i matematik/kemi och undervisar i år 5-9 på Centralskolan i Grästorp.

Klicka här för full dokumentation

Hem