108 Pärlor i kombinatorisk geometri

Allm
Föreläsning

Paul Vaderlind

Kombinatorisk geometri, ett omfattande delområde i modern matematik, förenar den traditionella geometrin med kombinatoriska argument. Under några senaste decennier har teorin kraftigt utvecklats och flera mycket vackra resultat uppnåtts.

I denna presentation kommer föreläsaren att ta upp ett antal lätta att förstå problem, typiska för kombinatorisk geometri.

Ett exempel: Tänk att du färglägger hela planet i två färger. Varje punkt i planet tilldelas alltså en av två färger. Kan detta göras på sådant sätt att det INTE kommer att finnas två punkter med avstånd 1 som har målats med samma färg?

Paul Vaderlind är matematiker verksam vid matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem