602 Språket i matematiken – Spim

Allm, Skolledare
Workshop

Eva Färjsjö
Lena Thelander
Veronica Jatko
Linda Öhlund

Språkutvecklande arbete i matematik. För många elever oavsett språklig bakgrund ter sig det matematiska språket som ett nytt främmande språk. Vilka motiv finns till att se språket som en nyckel, ett redskap till kunskap? Hur gör vi och varför? Hur arbetar vi rent konkret med våra elever?

Hur undervisar man för att överbrygga elevernas konkreta och abstrakta uppfattningar om matematik?

Vi vill öka den språkliga medvetenheten inom matematiken och lyfta fram matematikämnets komplexitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem