129 Vet vuxlärare vad vuxna kan?

Vux, Skolledare
Seminarium

Lars Gustafsson
Lars Mouwitz

Validering av vuxnas kunnande utgör en viktig del av nationella och internationella strategier för att utveckla vuxnas lärande. Frågan är komplex och det finns ett stort behov av mer kunskap inom området. I detta seminarium presenteras en analys av validering av vuxnas matematikkunnande som gjorts på uppdrag från Valideringsdelegationen.

Lars Gustafsson arbetar på NCM och är projektledare för området vuxnas matematiklärande.

Lars Mouwitz är utredare på NCM och arbetar även på avdelningen Yrkeskunnande och teknologi, KTH.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem