811 Matematiktävlingar

Gs/Gy
Föreläsning

Insidan av en Kappa – Matematiklärarnas tävling sedd från insidan

Jonas Hall

Kappa är en matematiktävling för matematiklärare som anordnas av Stockholms Universitet i samarbete med några läromedelsföretag. Deltagande ställer en hel del krav på ens egna problemlösningsförmåga och insikter om detta är ovärderliga att kunna förmedla till eleverna när de löser problem. Föreläsningen fokuserar på problemlösningsprocessen men kommer även att gå igenom minst ett av problemen och även beskriva tävlingen som helhet och dess plats och ställning bland matematiklärare i allmänhet. Perspektivet är från insidan, då föreläsaren i skrivande stund fortfarande jobbar aktivt med det fjärde problemet. Förhoppningsvis kan vi avsluta med en gemensam diskussion om problemlösningens villkor och natur mot slutet av föreläsningen.

Jonas Hall är lärare och lokal skolutvecklare på Mörbyskolan i Danderyd, Sverige.

Klicka här för full dokumentation


Att våga tävla i matematik – om tävlingsproblem och användningen av dem i undervisningen

Susanne Gennow

Många elever är understimulerade i matematik. Ett sätt att ge eleverna utmaningar är att låta dem pröva på tävlingsproblem. Eleverna kan arbeta med dem individuellt eller i grupp men viktigt är att de får diskutera och motivera sina lösningar. En kort presentation av olika tävlingar i Sverige samt andra tävlingsformer ges. Vidare ges exempel på olika sätt att använda tävlingsproblem i undervisningen.

Susanne Gennow är Sveriges representant i den Internationella Kängurutävlingen, arrangör av Högstadiets Matematiktävling, ledamot i SKM samt ansvarig för Matematikgymnasiet i Danderyds gymnasium.

Susanne Gennow, Adjunkt i matematik och fysik, Danderyds Gymnasium, Danderyd

Klicka här för full dokumentation


KappAbel-matematiktävlingen för åk 8 där hela klassen hjälps åt.

Bengt Åhlander
Lars Burman

KappAbel är en unik matematiktävling där alla i klassen hjälps åt och där man hämtar tävlingsuppgifterna från nätet. De 10 bästa länsvinnarna går till nationellfinal och segraren representerar Sverige i den Nordiska finalen. Dessutom gör man ett projektarbete i matematik med olika tema . I år var det ”Matematik och byggnader”. Dessa projektarbeten ingår i finaltävlingen. Vid denna biennal visas uppgifter och projekt och deltagarna får testa problemen.

Bengt Åhlander, nu rektor för NV, OP på Östrabo 1, Uddevalla gymnasium tidigare Ma och Fy lärare i 30 år. Han har varit aktiv med KappAbel sedan starten 2002 med det nordiska samarbetet.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem