514 Retorisk/resonerande matematik

Gr
Föreläsning

Reza Hatami

Retorisk matematik har koppling till språk, matematisk argumentation och logik. Mot bakgrund av att vi alla argumenterar mer eller mindre varje dag, även skolbarn, kan retorisk matematik bidra till att skapa förståelse för mer avancerad matematik med dess kraftfulla abstrakta symbolspråk. Barn kan känna att man i matematik lär sig att resonera. Med resonerande matematik kan elever inhämta mer förståelse för matematik än den som står i kursplanernas strävansmål.

I en historisk analys kommer att förklaras hur Sverige under 450 år utvecklade sig från nästan noll i matematik till en mycket stark position (Fieldsmedaljen på 60-talet). Resonerande matematik anses vara hörnstenar i denna snabba utveckling.

I föreläsningen ges exempel ur svenska läroböcker i matematik som vi löser med resonemang.

Reza Hatami, lärarutbildare i matematik från förskolan till gymnasieskolan; universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid högskolan i Kalmar. Han har undervisnings erfarenhet i matematik både på gymnasieskolan/Komvux och högskolan i Sverige samt i grundskolan och gymnasieskolan i Iran. Han har fil. mag. i matematik från Blekinge Tekniska Högskola, fil. mag. i sociologi, gymnasielärarexamen i matematik och samhällskunskap samt fil. lic. i matematik med didaktisk inriktning från Växjö universitet. Reza är ledamot i Lärarförbundets centrala styrelse.

Klicka här för full dokumentation

Hem