1026 Resultat av diagnostiska prov vid Chalmers

Gy, Skolledare
Föreläsning

Rolf Pettersson

Resultaten av de diagnostiska proven i matematik för nyantagna teknologer vid civilingenjörsprogrammen på Chalmers ht 2007 presenteras och diskuteras. Frågan om den lilla förbättring av resultaten som var år 2006 har fortsatt 2007 analyseras. Vidare diskuteras om den tidigare negativa trenden nu har vänt och om detta i så fall beror på regeringens satsning (på 10 miljoner kronor per år i 3 år) för att underlätta övergången från gymnasium till högskola/universitet.

Rolf Pettersson är docent i matematik vid Chalmers och har bl.a. organiserat introduktionskurser i matematik 1973 - 2007.

Klicka här för full dokumentation

Hem