718 Laborativ matematik med inslag från datorns värld

Gr/Gy
Föreläsning

Eva Pettersson
Bengt Aspvall

Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi samtidigt genom matematiken åskådliggöra delar av datorns funktioner? Vi visar hur man kan introducera matematiska begrepp på ett lekfullt sätt. Övningarna, som hämtar inspiration från datorernas värld, kan användas som laborativa inslag i matematikundervisningen. De genomförs med enkla hjälpmedel och utan datorer. Eleverna aktiveras mitt i händelsernas centrum och tillgodogör sig matematiken på ett annorlunda sätt. Vi har byggt vidare och utvecklat idéer från projektet Computer Science Unplugged (www.bth.se/unplugged). Vi kommer under föreläsningen att demonstrera några olika övningar inom detta koncept.

Eva Pettersson är forskarstuderande vid Växjö Universitet inom forskningsgruppen
”Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” samt universitetsadjunkt vid Blekinge Tekniska Högskola.

Bengt Aspvall är professor i datalogi vid Blekinge Tekniska Högskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem