418 Datorn i matematikundervisningen

Gr/Gy
Föreläsning

Anna Svärd

I min matematikundervisning använder jag datorn dels genom att hålla lektioner med hjälp av PowerPoint och dels genom att använda applets (som är små program som körs över internet).

Många applets underlättar elevernas förståelse för matematiken genom att eleverna direkt ser vad som händer, t ex när man låter h gå mot noll i derivatans definition.

Jag använder mig också av förinspelade lektioner som eleverna kan titta på. Dessa lektioner spelar jag in genom en skärminspelning på en Tablet-PC.

Under detta pass visas några av de matematikapplets som jag använder mig av och jag visar också hur man kan enkelt kan spela in en egen lektion, dels genom att göra en skärminspelning på en Tablet-PC och dels genom att spela in lektionen i PowerPoint på en vanlig dator.

Programmet för skärminspelning är gratis om man har en äkta kopia av XP.

Jag har arbetat som gymnasielärare i matematik och fysik i 10 år vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona och blev 2007 vald till Innovativ lärare av Microsoft för min matematikundervisning.

Klicka här för full dokumentation

Hem