208 Vad kan man ha för nytta av NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning vid Göteborgs universitet?

Allm
Föreläsning

Bengt Johansson
Anders Wallby

Här ges en sammanfattande beskrivning av de kostnadsfria informations-, stöd- och stimulansmaterial som finns samlade på NCMs och Nämnarens webbplats och hur det kan utnyttjas i klassrummet och i egen kompetensutveckling.
Bengt Johansson är föreståndare vid NCM.
Anders Wallby är webbredaktör vid NCM.

Klicka här för full dokumentation

Hem