1007 MoMa – ett projekt kring modellering i matematik

Allm, Skolledare
Föreläsning

Anita Sandahl
Tommy Johansson
Johan Klingberg

MoMa – ett projekt kring modellering i matematik

Elever, lärare, studenter och forskare arbetar tillsammans

”Jag fattar ingenting! Vad skall jag göra för att få eleverna att förstå matten? Varför tycker så många elever att matte är tråkigt? Ibland ser mina elever ut som om endast deras kroppar är närvarande! Varför har eleverna svårare att förstå vissa delar i matematiken?”

Vanliga frågor som inte är lätta att besvara. Sedan förra biennalen har ett par lärare i Värnamo tillsammans med en lärarutbildare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping arbetat med att utveckla elevers lust till matematiken för att därigenom öka måluppfyllelsen. Lärarna bedriver undervisningen med hjälp av olika upplevelsescenarion till exempel genom fiktiv aktieportfölj, glastillverkning eller elevkurs i pedagogik. Genom olika upplevelser utvecklar eleverna en positiv attityd och får en ökad kompetens inom matematiken.

Parallellt med arbetet på grundskolan har lärarstudenter arbetat med att utveckla sin didaktiska kompetens genom att förstå varför vissa elever tycker att matematiken är problematisk och/eller tråkig. Studenternas uppgift har bland annat varit att fundera över vilka frågor eleverna ställer då de inte förstår. Vilka frågor de som pedagoger skall ställa för att hjälpa eleverna att förstå. Lärarutbildaren har handlett lärarna i deras kompetensutveckling och diskuterat med studenterna om deras erfarenheter.

Under föreläsningen kommer flera lyckade och treviga exempel att beskrivas från projektet MoMa.

Anita Sandahl, Fil.dr, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot matematik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Tommy Johansson och Johan Klingberg, lärare på Gröndalskolan i Värnamo.

Klicka här för full dokumentation

Hem