519 Aktiviteter – men sen då?

Gr, Skolledare
Föreläsning

Ulla Öberg

Det finns många trevliga aktiviteter att få tag på. Elever upplever oftast dessa som roliga  – små avbrott från läroboken!

För att en aktivitet ska ge upphov till lärande är det viktigt att vi funderar över vilket lärande vi vill uppnå med aktiviteten.

Föreläsningen ger exempel på hur några aktiviteter kan bli utgångspunkt för vidare lärande.

Ulla Öberg har lång erfarenhet av lärarutbildning, kompetensutveckling i matematik och utbildning av specialpedagoger. Ulla har också erfarenhet av matematikundervisning i grundskolans alla skolår.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem