1025 Upp och ned: Acceleration för hela kroppen i 1, 2, och 3 dimensioner

Gy
Föreläsning

Ann-Marie Pendrill

Vad är upp och vad är ned? I en berg- och dalbana är det lätt att tappa riktningen. Från huvud mot fötter känns som ner, och pekar ofta rakt mot berg- och dalbanans spår. Det kan luta i nästan vilken riktning som helst, framåt, bakåt, i sidled och ibland just upp och ned. Under föredraget tittar vi på acceleration i loopar och skruvar i berg- och dalbanor och på vilka krafter kroppen utsätts för.

En traditionell loop kan approximeras med rörelse i två dimensioner, i ett vertikalplan. Om man sträcker ut loopen så blir det i stället en rörelse i tre dimensioner. I den nya berg- och dalbanan Speedmonster på Tusenfryd i Oslo följer flera varv efter varandra i en korkskruv. I det extrema fallet kan skruven sträckas ut så att rörelsen bara blir i en dimension. Man rör sig då i ”likformig rätlinjig rörelse” i en så kallad ”heartline roll”, t.ex. i Kanonen på Liseberg. Hur kan de olika berg- och dalbaneelementen beskrivas matematiskt? Vilka krafter verkar på kroppen? Den teoretiska beskrivningen jämförs med data från en 3D-accelerometer som tagits med under turen i Kanonen och Speedmonster.

Ann-Marie Pendrill är professor i fysik och använder ofta exempel från berg- och dalbanor i undervisningen. Hon är också an av temakoordinatorerna inom Göteborgs universitets forskarskola CUL - Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning.

Klicka här för full dokumentation

Hem