627 Två parabler har 4 skärningspunkter

Gy
Föreläsning

Clas Löfwall

När man introducerar ekvationslösning på gymnasiet, så brukar man inskränka sig till att behandla ekvationer i en variabel av första och andra graden. Det kan vara en fördel att i detta sammanhang lyfta blicken en aning och studera lösningar till två polynomekvationer i två variabler. I föredraget berättas om hur man kan resonera geometriskt och algebraiskt för att antalet rötter bara skall bero av gradtalen. För att klara detta behöver man acceptera multipla rötter, komplexa tal och rötter i oändligheten. En text med detta innehåll finns tillgänglig på hemsidan www.math.su.se/~clas och ingår som en fördjupning i nätkursen  Förberedande kurs i matematik som är en överbryggningskurs mellan gymnasiet och högskolan.
Clas Löfwall är professor vid Stockholms universitet och ordförande för SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Dessutom är han med i ledningsgruppen för det virtuella centret ”math.se” som tillhandahåller nätbaserade högskolekurser.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem