322 Om användning av problem från Kängurutävlingen i undervisning

Gs/Gy
Föreläsning

Susanne Gennow

I Kängurutävlingen möter eleverna problem som inte är lärobokens rutinuppgifter. Även om problemen handlar om samma områden som behandlas i skolans matematik är resultaten ibland skrämmande dåligt. Ett urval av problem från de två senaste årens tävlingar (nivå Cadet, Junior och Student) inom främst aritmetik och geometri presenteras. Utöver problemen redovisas också lösningsstatistik och hur problemen kan användas i den vanliga undervisningen för att öka elevernas begreppsbildning och matematiska förståelse.

Susanne Gennow är Sveriges representant i den Internationella Kängurutävlingen, arrangör av Högstadiets Matematiktävling, ledamot i SKM samt ansvarig för Matematik-gymnasiet i Danderyds gymnasium.

Klicka här för full dokumentation

Hem