622 Missuppfattningar i algebra

Gs/Gy
Föreläsning

Anders Palm

Med utgångspunkt i en studie genomförd på gymnasiets naturvetenskapliga program, redovisas vanliga missuppfattningar av algebraiska uttryck och begrepp hos elever. Missuppfattningarna analyseras ur ett konstruktivistiskt perspektiv och begrepp som övergeneralisering och ytinlärning diskuteras. Förslag på tänkbara sätt att undervisa för att undvika missuppfattningar tas också upp.

Anders Palm är lärare i matematik och fysik på Värmdö Gymnasium vid Gullmarsplan i Stockholm.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem