620 Den matematiska problemlösningens didaktik

Gs/Gy
Föreläsning

Christer Bergsten

Problemlösning kan ses som både utgångspunkt och mål för allt matematiskt arbete. Föreläsningen försöker identifiera några komponenter bakom en didaktiskt grundad medveten hantering av problemlösning i faktisk undervisningspraktik. Inledningsvis diskuteras några olika teoretiska perspektiv för att betrakta problemlösning. Därefter beskrivs några sätt att klassificera matematiska problem samt kopplingen mellan problemlösning och kunskapsbildning. Efter en kort diskussion om undervisning och lärande ges avslutningsvis en övergripande didaktisk modell för en matematisk praktik där problemlösning ingår som en central komponent.

Christer Bergsten är docent och universitetslektor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet

Klicka här för full dokumentation

Hem