920 Att uppleva den hyperboliska världen

Gr/Gy
Föreläsning

Ulf Persson

Den hyperboliska geometrin upptäcktes i början 1800-talet genom att man ifrågasatte axiomet att genom en punkt utanför en given linje man endast kan dra en enda linje parallell till denna. Detta får oanade konsekvenser. Inte bara det att vinkelsumman i en triangel inte längre når up till 180 grader, utan även att likformiga trianglar är automatiskt kongruenta. Vidare visar det sig att omkretsen och arean av en cirkel växer exponentiellt med radien. Detta får spektakulära konsekvenser.

Hur vore det att leva i en hyperbolisk värld? Att försöka få åhörarna att uppleva detta är ett huvudsyfte med föredraget. Finns den hyperboliska världen eller är det bara ett matematiskt fantasifoster? Det skall visa sig att svaret till denna fråga är överraskande.

Ulf Persson är professor i matematik vid Chalmers Tekniska Högskola sedan 1989 f.d. ordförande för Svenska matematikersamfundet. Dess ständige redaktör för dess nyhetsbrev - Medlemsutskicket sedan 2003. Chefredaktör för NORMAT sedan 2007.

Klicka här för full dokumentation

Hem
Hem