1023 Porten till symbolisk matematik

Gy
Föreläsning

Reza Hatami
Håkan Lennerstad

Retorisk matematik har koppling till språk, matematisk argumentation och logik. Den kan därför vara stor hjälp vid introduktionen av krävande satser eller läsuppgifter som kräver komplicerade algoritmer. Genom att stegvis resonera sig fram kan man komma fram till de algoritmer som behövs för lösningen på komplicerade problem.

I en historisk analys kommer att förklaras hur Sverige under 450 år utvecklade sig från nästan noll i matematik till en mycket stark position (Fieldsmedaljen på 60-talet). Resonerande matematik anses vara hörnstenar i denna snabba utveckling.
I föreläsningen ges exempel i analys, algebra och linjär algebra.

Reza Hatami, fil. lic. i matematikdidaktik, lärarutbildare i matematik från förskolan till gymnasieskolan; vid högskolan i Kalmar.
Håkan Lennerstad är docent i tillämpad matematik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem