1020 Smaklösa linjer och söta kurvor

Gr/Gy
Föreläsning

Gerd Ripa
Ulla Dellien

Vi vill visa hur man på grundskolans högstadium, matematik A och matematik B på gymnasiet kan studera grafer till linjära och ickelinjära funktioner på olika sätt. Vi tar exempel från geometri och algebra, där man genom mätning och klippning kan få resultat som man lägger in i listor. Därefter kan man göra regression och jämföra med sina egna härledda samband. Vi diskuterar definitionsmängd och värdemängd.

Vi vill också visa hur man med hjälp av rutat papper och diverse annat material kan träna samma saker.

Slutligen har vi en metod, där man tränar funktioner och motionerar samtidigt.

Gerd Ripa och Ulla Dellien är matematiklärare på Kubikskolan i Helsingborg, som är en högstadieskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem