909 Observasjonsmaterialet MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene)


Föreläsning

Hilde Skaar Davidsen
Inger Kristine Løge

Foredraget vil være en presentasjon av tankene bak og utviklingen av MIO (Matematikken, Individet og Omgivelsene), samt noen refleksjoner omkring betydning av grunnleggende språkmestring i forhold til begynnende matematisk utvikling. MIO er et verktøy for observasjon av barns matematiske utvikling i aldersgruppen 2-5 år. Hensikten er å øke barnehagepersonalets kunnskap om barns tidlige/begynnende matematiske utvikling, og for at de skal kunne legge til rette for matematikkopplevelser og bidra til at barn som strever med dette området blir fanget opp på et tidlig tidspunkt.

Inger Kristine Løge, førsteamanuensis, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, Norge, og Hilde Skaar Davidsen, rådgiver, Forum for matematikkmestring, Sørlandet kompetansesenter, Norge.

Klicka här för full dokumentation

Hem