527 Elevens ansvar för sin matematikinlärning

Gy
Föreläsning

Jonas Claesson

Efter 20 år som civilingenjör i näringslivet där det mesta av verksamheten bedrivs mål-inriktat, beslutade jag mig för att sadla om och vidareutbilda mig till gymnasielärare. På den Matematikdidaktiska kursen vid lärarhögskolan i Stockholm fick vi lära oss att elever själva ska och kan ta ansvar för sin egen inlärning i matematik. ”Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Lpf 94).

När jag för ett par år sedan, som nyutbildad lärare tog mig an mina första klasser i matematik, började jag med att låta eleverna skriva till mig hur de ville ha matteundervisningen. Inga läxor och inte så mycket uppgifter stod det på många lappar. Van sedan tidigare att arbeta målinriktat och med mina nya kunskaper i didaktik föreslog jag att i stället för läxor skulle eleverna få beting. Det vill säga, jag skulle välja ut de uppgifter som behövdes räknas varje vecka.

Till min förvåning har detta sätt fungerat väldigt bra. Vid utvecklingssamtal och övriga diskussioner om undervisningens innehåll med eleverna, framhåller de alltid att de vill arbeta på detta sätt. Detta trots att det i min bok i matematikdidaktik står: ”Många elever uppfattar helt enkelt matematiken som en samling uppgifter att ta sig igenom. De har minnen av både monotont räknande och hastighetstävlingar” (Matematik – ett kärnämne, Nämnaren 95).

Min föreläsning kommer att handla om mina egna och mina nuvarande elevers, SM2 Matematik B, erfarenheter av att arbeta med beting. Min förhoppning är att föreläsningen leder till en diskussion om hur gymnasieelever kan ta ansvar för sin inlärning, både under och efter seminariet.

Jonas Claesson arbetar sedan tre år som matematik och fysiklärare vid Kärrtorps Gymnasium i Stockholm.

Klicka här för full dokumentation

Hem