624 Datortomografi, oljeprospektering, materialkontroll. Om en matematisk teori med många nya tillämpningar.

Gy
Föreläsning

Jan Boman

Datortomografi är en sofistikerad metod för röntgenundersökning med vilken man kan skapa skarpa bilder av plana snitt genom människokroppen, exempelvis huvudet. Metoden utvecklades under 1970-talet och kom snabbt i allmänt bruk. Röntgengenomlysning i många riktningar ger mätdata som utgör utgångspunkt för en omfattande matematisk beräkning, vars slutresultat används för att rita bilden. Beräkningen bygger på en matematisk teori som har varit känd sedan början av 1900-talet. Ett stort antal mättekniker som leder till samma eller liknande mate-matiska problem har utvecklats eller är under utveckling för olika tekniska tillämpningar. Många av de nya tillämpningarna har lett till matematiska problem som är föremål för aktuell forskning. Men en del av dessa problem studeras också på grund av deras oberoende matematiska intresse.
Jan Boman är professor emeritus i matematik vid Stockholms universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem