619 Tekniska hjälpmedel för (eller emot) matematiklärande

Gs/Gy
Föreläsning

Tomas Bergqvist
Peter Nyström

En forskningsbaserad reflektion kring möjligheter och svårigheter när det gäller miniräknarens (och andra tekniska hjälpmedels) roll i matematikundervisningen.

I ett modernt matematikkunnande ingår hjälpmedelskompetens. Så här skriver matematikdelegationen: ”konsten att hantera tekniska hjälpmedel relevant och effektivt är ytterligare en aspekt av ett detta kunnande.” Vi diskuterar vad forskning säger om frågor relaterade till tekniska hjälpmedel, vad styrdokument kräver och hur nationella prov påverkas och utvecklas.

Målet med föreläsningen är att ge verksamma lärare en inblick i forskning och utveckling när det gäller tekniska hjälpmedel. Forskningens uppgift är inte att säga hur undervisningen ska bedrivas utan att ge lärare möjligheter att förstå hur lärande fungerar så att de själva kan utveckla sin undervisning.

Tomas Bergqvist och Peter Nyström representerar Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik.

Klicka här för full dokumentation

Hem