911 Hur kan vi bedöma yngre elever i matematik?

Gt
Föreläsning

Marlene Paulsson
Agneta Rylander
Linda Ynghammar

Hur kan vi medvetandegöra och bedöma våra yngre elever i matematik?

Vi kommer att presentera vårt projektarbete som vi arbetade med under kursen ”Bedömning som ett verktyg för lärande” Lärarhögskolan i Stockholm.

Vi ville undersöka om och hur man kan medvetandegöra och bedöma de yngre eleverna när det gäller deras matematiska kunnande. Vi arbetade fram en bedömningsmatris och en självskattningsmatris som vi trodde skulle passa våra elever. De fick möjlighet att engagera sig i sin egen värdering/bedömning.

Vi har på våra skolor redovisat vårt arbete med att medvetandegöra och bedöma våra yngre elever utifrån enkla bedömningsmetoder. Det gav upphov till många frågor och intressanta diskussioner. Vi kommer att fortsätta vårt arbete om bedömning i höst och ska då ta fram ytterligare en utvärderingsmodell och självbedömningsmatris som vi kan pröva i våra grupper.

I de studier som finns om formativ bedömning kan man läsa att om elever får veta vad de ska bli bedömda på och själva får vara med i den processen, så förbättras lärandet.

Linda Ynghammar arbetar på Eggvena skola i Herrljunga kommun F - 2
Marlene Paulsson arbetar på Wennerbergskolan i Lidköpings kommun Åk 4 - 6
Agneta Rylander arbetar på Sexdrega skola i Svenljunga kommun Åk 1-3

Klicka här för full dokumentation

Hem