1003 Matematik förstår man inte, man vänjer sig (John von Neuman)

Allm
Föreläsning

Sten Kaijser

I 50 år har det varit ett bekymmer för mig att ”jag inte förstår”. Det började redan i skolan och även om det för det mesta gick bra, så var det ett bekymmer att jag inte förstod. Det största problemet var egentligen att jag sällan förstod vad det var jag skulle förstå.
Detta har gjort att jag aldrig vågar ”fråga en klass” - har ni förstått?

Jag skulle nämligen bli rädd om någon svarade ja!

Jag kommer att tala om matematisk förståelse, inlärning, utantillinlärning och befästande
av kunskaper vid matematikinlärning på ”alla nivåer”.

Jag är sedan den 1 september professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet
Åren 2003 - 2005 var jag ordförande i Svenska Matematikersamfundet
Jag har deltagit i matematikbiennalerna 2002 och 2004

Klicka här för full dokumentation

Hem