529 Dyskalkyli hos vuxenstuderande – erfarenheter från testning och individuell undervisning

Vux
Föreläsning

Gert Gabrielsson

Under några år har jag haft en resurs på min skola (Komvux Kronborg i Malmö) för testning och individuellt stöd till studerande med matematiksvårigheter. Jag kommer att redovisa erfarenheter från det arbetet. Jag ger också en kort beskrivning av diagnosen dyskalkyli och hoppas kunna avsluta med en diskussion med deltagare som kanske har liknande erfarenheter.

Det finns olika uppfattningar om diagnosen dyskalkyli som jag kort kommer att beröra och jag avser också att ge tips om litteratur och aktuell forskning i ämnet. Eftersom jag själv hade ”matematiksvårigheter” under en period av min skoltid kommer jag även att ha det som en utgångspunkt i mitt föredrag.

Jag har jobbat som lärare i komvux i Malmö under lång tid med kurser på grundskolenivå och gymnasienivå och har skrivit ett flertal läroböcker i matematik för vuxna.

Klicka här för full dokumentation

Hem