325 Vad blir man om man pluggar matte?

Gy
Föreläsning

Tom Britton

Arbetsmarknaden för personer med matematisk bakgrund, gärna i kombination med matematisk statistik och/eller datalogi, är mycket god vilket inte alla känner till. I detta föredrag kommer jag att kort beskriva typen av matematiska frågeställningar som dyker upp i några olika yrkesområden. Dessa kan t ex vara aktuarie (=försäkringsmatematiker),
logiker, finansmatematiker, kryptolog och biostatistiker. Jag kommer även ge lite statistik över vilka yrkesval som är de vanligaste bland examinerade matematikstudenter. Syftet med föredraget är att visa på att matematik, förutom att vara roligt, också är ett bra val för fortsatta studier ur karriärssynpunkt.

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet där han forskar, handleder och undervisar. Hans forskning behandlar sannolikhetsteori och statistikteori, med tillämpningar bl. a mot smittsamma sjukdomar, fylogeni och genetik.

Klicka här för full dokumentation

Hem