125 Hvordan tall blir til variable i arbeid med generalisering

Gs/Gy
Workshop

Frode Rønning

Noe av det mest sentrale i det å utvikle matematisk tenking er å utvikle evnen til å generalisere. John Mason har skrevet at ”generalisation is the heartbeat of mathematics” og at matematisk tenking ikke finner sted med mindre elevene blir gitt mulighet til å arbeide med å uttrykke sine generaliseringer (Mason, 1996).

Videre blir det viktig å kunne uttrykke generaliseringen gjennom matematisk språk, og for å kunne få til dette er algebraen et nyttig og nødvendig redskap. I denne workshopen vil jeg gjennom en rekke eksempler la deltakerne selv erfare hva det vil si å arbeide med generalisering og med å uttrykke denne. Eksemplene er knyttet til regning med tall, men har algebraisk tenking i bakgrunnen. Gjennom eksemplene vil jeg vise hvordan skillet mellom tallregning og algebra blir utydelig og hvordan tallene etter hvert vil stå fram, ikke som bestemte tall, men som representanter for tall (variable).

Små barn synes åpenbart å ha evnen til å generalisere og de utnytter den stadig for å utvide sine kunnskaper på mange områder i livet. For en matematikklærer blir utfordringen å utnytte, bevare og utvikle denne evnen til å lære matematikk.

Referanse:
Mason, J. (1996). Expressing generality and roots of algebra. I N. Bednarz, C. Kieran, & L. Lee (red.), Approaches to algebra (s. 65-86). Dordrecht: Kluwer.

Frode Rønning, professor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.

Klicka här för full dokumentation

Hem