119 PIS – Podsändningar i skolan

Gr/Gy, Skolledare
Föreläsning

Tomas Bergqvist
Fredrik Svensson

Hur påverkas elevers intresse och motivation om podsändningar används som en del av matematikundervisningen?

Vi presenterar ett projekt där utgångspunkten var att låta skolan komma in i ett sammanhang som i stor utsträckning är reserverat för ungdomskultur. I projektet fick 22 lärare producera korta videofilmer (podsändningar) där delar av det matematiska innehållet presenterades. Podsändningarna fick eleverna tillgång till via datorer eller avancerade mp3-spelare.

Projektet innehöll också en forskningsdel där den övergripande problemställningen var om detta sätt att jobba med matematiken ökar elevernas intresse för lärandet, i detta fall matematik. Forskningen fokuserade på möjligheter, svårigheter och effekter när podsändningar ska produceras och användas i undervisning. Några frågeställningar i projektet var: Hur använder eleverna podsändningarna? Hur hanterar lärarna produktionen av podsändningar? Hur reagerar föräldrar på projektet?

Projektet finansierades av Rektorsakademien, Myndigheten för skolutveckling och Apple.

Fredrik Svensson är initiativtagare och arbetar vid Rektorsakademien i Stockholm. Tomas Bergqvist representerar UFM - Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik.

Klicka här för full dokumentation

Hem