410 Tankeverkstad år 3-5

Gt
Föreläsning

Maria Asplund

Många föräldrar och andra vuxna talar om för barn redan i förskoleåldern att matematik är svårt och mest går ut på att räkna + och -. Därför har vi skapat ett ämne istället för matematik som vi kallar Tankeverkstad.

När vi arbetar med Tankeverkstad i år 3-5 består undervisningen till största delen av problemlösning i grupp där vi fokuserar på problemlösningsprocessen inte på produkten. Problemen är öppna, vardagsnära och ibland på riktigt. Vi bygger undervisningen på dialog mellan elever, meningsfullhet, reflektion och förståelse där kursplan och läroplan styr arbetet.

Maria Asplund är Ma/No lärare och arbetar på Folkparksskolan i Norrköping. Maria är även aktiv som föreläsare.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem