213 Rädda ekvationerna!

(finns även som 722)

Gs
Workshop

Cecilia Christiansen
Sara Wedahl
Karin Pollack

Ekvationsspelet är en laborativ aktivitet som baseras på elevernas behov av olika inlärningsformer. Syftet är att åskådliggöra algebra och ekvationer för eleverna. Spelet tillåter att en hel klass samtidigt arbetar med samma arbetsområde på olika svårighetsnivåer.

Alla elever får stöd av det praktiska materialet och kan snabbt och säkert gå från det laborativa till det mera abstrakta algebraiska arbetssättet.

100% av eleverna når målen i algebra efter arbetet med ekvationsspelet.

Cecilia Christiansen, Karin Pollack och Sara Wedahl är högstadielärare vid Carlssons skola i Stockholm. Karin Pollack arbetar i referensgruppen till nationella prov i matematik år 9. Cecilia är Ingvar Lindqvist lärarpristagare 2000.

Klicka här för full dokumentation

Hem