805 Europeisk skolforskning vs svensk skolpraktik?

Allm, Skolledare
Föreläsning

Thomas Lingefjärd

Projektet Developing Quality in Mathematics Education II (DQME II) är ett samverkans-projekt mellan 12 länder i Europa.

Göteborgs universitet är svensk representant och varje nationellt lärosäte har rätt att ha med två partnerskolor i projektet. För svensk del är Kistas gymnasium och IHGR i Göteborg svenska partnerskolor.

Projektet syftar till att lyfta fram goda undervisningsidéer och goda exempel på framgångsrik undervisning i matematik på gymnasienivå, varje land skall se till att dokumentera och filma ”god” undervisning och kommunikation i klassrummet, samt översätta och textsätta dessa filmer tillsamman med befintligt undervisningsmaterial för att därefter via nätverket sprida dem till de deltagande länderna och eventuellt vidare inom utbildningsväsendet.
Dessutom kommer projektet möjliggöra för lärare och elever på gymnasiet att tillbringa tid i något av de andra medlemsländerna i projektet.

Deltagande länder är Danmark, England, Holland, Italien, Polen, Rumänien, Slovakien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Under föredraget kommer jag att visa filmsnuttar och diskutera erfarenheter från projektet så här långt!

Thomas Lingefjärd är projektansvarig för DQME II i Sverige.

Thomas Lingefjärd är docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av lärarutbildning, av undervisning i matematik och matematikdidaktik på universitetsnivå, av matematikdidaktisk forskning samt av internationellt samarbete med avseende på matematikundervisning.

Klicka här för full dokumentation

Hem