702 Frågor och svar om kursplaner, matematiksatsningar mm

Allm, Skolledare
Föreläsning

Wolfgang Dietrich
Gerd Brandell
Peter Holmberg
Bengt Johansson

Under detta pass kommer Skolverket, Myndigheten för Skolutveckling, NCM och IKUM (Idégruppen för kursplaneutveckling i matematik) att ge information om vad som är på gång i Sverige som berör skolor, lärare och matematik.

Under hela torsdagen kommer det att finnas frågelådor där deltagare kan lämna sina frågor om detta.

Informationen planeras utifrån dessa frågor som deltagarna lämnat.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem