623 Dynamisk geometri med GeoneXt

Gs/Gy
Workshop

Per-Eskil Persson

I svenska matematikkursplaner ges det, jämfört med vad som är fallet i många andra länder, mindre utrymme för att utforska geometriska objekt och dra generella slutsatser av detta. Konstruktionsritning finns det väldigt lite tid för, och att upprita många olika figurer för att finna en geometrisk egenskap eller för att upptäcka en regel eller formel hinns oftast inte med.
Sedan ett antal år finns utmärkta dynamiska geometriprogram som Cabri Géomètre och Geometer’s Scetchpad. De gör det möjligt att snabbt göra konstruktioner och arbeta med geometri på ett undersökande sätt. Problemet har för många skolor dock varit ekonomiskt:
Dessa kommersiella program har en kostnad man inte alltid haft budget för.

Vid universitetet i Bayreuth har man nu konstruerat ett dynamiskt geometriprogram, GeoneXt, som är helt fritt att hämta via nätet och använda i undervisningen. Det har liknande egenskaper som de ovan nämnda och ger en potentiell möjlighet att förbättra elevernas förståelse för geometriska begrepp, samtidigt som det upplevs som ett nytt och roligt sätt att arbeta med olika problem.

I workshopen får man bekanta sig med GeoneXt genom att arbeta med några problem inom konstruktion, optimering och tesselering. Kopplingen till matematisk teori, även formella bevis, diskuteras samt också hur programvaran konkret kan användas i undervisningen.

Fullständig information om hur GeoneXt hämtas från nätet och installeras ges, samt även var resurser som manual och konstruktionsexempel kan hittas.

Per-Eskil Persson är fil.lic. i matematik och lärande och är verksam vid Lärarutbildningen inom Malmö Högskola. Han har en mångårig erfarenhet som gymnasielärare och bedriver forskning kring algebralärande främst inom denna skolform.

Klicka här för full dokumentation

Hem