729 Mattelek för 1-6 åringar i förskolan

(Finns även som 509)


Workshop

Eva-Lis Nilsson
Anita Johansson

Använder vi verkligen matematik med våra barn i förskolan?

Ja, det gör vi hela tiden utan att man egentligen reflekterar över detta. Vi har nu varit med i ett matematikprojekt och nu börjar vi synliggöra matematiken i barnens vardag. I vårt arbete har vi fångat både personalens, barnens och föräldrarnas intresse. Vi kommer att visa material och prata lite om hur vi jobbar åldersintegrerat med barnen.

Eva-Lis Nilsson Barnskötare Ängabo Förskola i Uddevalla
Anita Johansson Förskollärare Ängabo Förskola i Uddevalla

Klicka här för full dokumentation

Hem