1015 Slå ett slag för matematiken – matematikutveckling i Halmstads kommun

Gr, Skolledare
Föreläsning

Malin Lindwall

Halmstad kommuns utvecklingsarbete ”Slå ett slag för matematiken” startade 2004 med upprättande av en gedigen kommunal handlingsplan för skolämnet matematik. Sedan hösten 2006 har vi arbetat kreativt och målinriktat med ca 500 pedagoger i ett 1-16-årsperspektiv.

Vi har fokuserat på att öka kompetens, självkänsla och attityd till matematikämnet samt att stärka reflektioner kring skolmatematikens innehåll och mål i ett 1-16-års-perspektiv för att skapa kontinuitet i elevernas kunskapande i matematikämnet. Därutöver har vi avsatt mycket tid till matematikdidaktik för att upprätta en idé- och kunskapsbank för en levande, konkretiserad och målinriktad matematikundervisning.

Utvecklingsarbetet är grundat i långsiktighet, delaktighet och inflytande och vi har använt oss av de deltagande pedagogernas egna drivkrafter – i kombination med skolledarnas – som vuxit efter hand. Efter riktade insatser inom områden som t.ex. matematikhistoria, matematikdidaktik, utbildning i användande av konkretiseringsmaterial samt ämnesstudier har pedagogerna inspirerats så mycket att de själva driver arbetet vidare i de lokala enheterna.

Idag har vi en matematikutvecklingsgrupp på 20 personer som samarbetar och koordinerar processarbetet i hela kommunen. Det innebär att vi från och med hösten 2007 engagerar majoriteten av skolorna i Halmstads kommun, vilket i sin tur berör flera tusen lärare som arbetar med matematikämnet, från förskola till skolår 9.
Vi har tätt samarbete med lärarutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum, samt med regionens övriga matematikutvecklare, vilket utgör en oerhört värdefull grogrund för en långsiktig utveckling.

Malin Lindwall
Matematikutvecklare i Halmstads kommun
Lärarutbildare vid högskolan i Halmstad
Kungliga vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvist-stipendiat 2004

Klicka här för full dokumentation

Hem