411 Begrepp på ett lustfyllt sätt

(finns även som 814)

Gt
Workshop

Susanne Bengtsson

Genom lek, spel och praktiska övningar kan man arbeta med matematiska begrepp på ett roligt och konkret sätt. Dessa arbetsformer ger också eleverna möjlighet att muntligt använda det matematiska språket.

Susanne Bengtsson är 4-9 lärare i matematik och idrott och har bl. a. stor erfarenhet av att arbeta med elever som har ett annat modersmål än svenska. Susanne arbetar även som lärarutbildare.

Klicka här för full dokumentation

Hem