701 Utvärdering i lärandeprocessen

Allm
Föreläsning

Lisen Häggblom

Utvärdering är en viktig del av skolans verksamhet och när man vill lyfta fram en skola i utveckling kommer utvärderingen att få en mera mångfacetterad betydelse. Man uppfattar ofta utvärderingar och undervisning som separata företeelser när det gäller tid och syfte. Utvärdering i matematik har ofta testkaraktär och enbart resultatmätningar leder till en ensidig utvärdering av elevernas lärande. Med utgångspunkt från ett uttalat behov av nya utvärderingsformer i matematik vill jag formulera en syntes kring en vidare syn på elevens lärande, som en plattform för nya utvärderingsmodeller. Jag vill lyfta fram olika former av utvärdering som i en undervisningssituation kan bidra till att eleverna utvecklar en större medvetenhet om sitt lärande, vilket även bidrar till bättre kunskaper i matematik. Med denna föreläsning vill jag lyfta fram några utvecklingstankar där utvärderingen kunde användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i själva lärandeprocessen.

Lisen Häggblom, lektor i matematikens didaktik, forskare och läromedelsförfattare. Arbetar vid Åbo Akademi i Vasa, Finland.

Klicka här för full dokumentation

Hem