1001 Arbetsminnets roll i matematiken – vägar till ett bättre arbetsminne

Allm, Skolledare
Föreläsning

Björn Adler

I arbete med matematiken använder vi oss av en rad olika tankeprocesser där arbetsminnet
utgör en grundpelare. Arbetsminnet har en avgörande roll i all nyinlärning och är extra tydligt i matematiken. I denna föreläsning belyses
•    Vilken betydelse arbetsminnet har för arbete med matematik
•    Pedagogiska konsekvenser vid arbetsminnesproblem
•    Vägar till att kompensera för brister i arbetsminnet
•    Vägar till att stärka och förbättra arbetsminnet

Björn Adler är neuropsykolog med mångårig erfarenhet från skola såväl som specialistteam inom sjukvården. Idag leder han Dyskalkyli Centrum Sverige.

Klicka här för full dokumentation

Hem