503 Vem bryr sig? Om pågående och planerade utvecklingsinsatser för en förbättrad matematikutbildning.

Allm
Föreläsning

Bengt Johansson

Den negativa trenden med försämrade betyg och resultat på utvärderingar av våra elevers matematikkunskaper som vi kunnat konstatera under en lång följd av år tycks fortsätta. Andelen elever som inte nått upp till betyget Godkänd i matematik i grundskolan är den största på tio år. Vem bryr sig? Vilka satsningar pågår och planeras på olika nivåer i vårt utbildningssystem? Hur långt räcker det?

Bengt Johansson är föreståndare för NCM

Klicka här för full dokumentation

Hem