314 Matematik och läsning – gemensamma svårigheter?

Gr
Föreläsning

Arne Engström

Skriftspråk och matematik är kanske de mest betydelsefulla kulturella landvinningar som människan framskapat. Kraven på både skriftspråklig som matematisk kompetens har ökat under de senaste årtionden som en följd av ökat utbud av skriftlig information. Matematik har trots sitt abstrakta väsen visat sig ha stor tillämpbarhet inom samhällets alla områden. I allt större utsträckning ställs krav på goda matematikkunskaper i både samhälls- och arbetslivet. Det kan gälla att lösa problem, att resonera och dra slutsatser, att göra rimlighetsbedömningar och skattningar av olika slag.

Konsekvenserna av att inte lyckas utveckla goda färdigheter i läsning och matematik är stora, både personligt och för samhället. En fråga som många lärare ställer sig är om dessa färdigheter ”hänger ihop” och hur man kan underlätta för elever i svårigheter att utvecklas.

Föreläsningen presenterar aktuell forskning kring frågan om sambandet mellan läsning och matematik. Hur utvecklar vi elevernas lärande på detta område?

Arne Engström är universitetslektor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Tillsammans med Olof Magne har han genomfört den uppmärksammade Medelsta-studien. Han har medverkat vid flera tidigare biennaler med föreläsningar om matematiksvårigheter.

Klicka här för full dokumentation

Hem