922 Lusten att lära matematik

Gs
Föreläsning

Bengt Edvinsson

Matematiken i skolan upplevs av alltför många som svår, tråkig och jobbig.

Skolmatematikens status gör att många tappar självtilliten och lusten att lära under grundskoletiden på grund av misslyckanden i matematik. Detta är förödande för det livslånga lärandet, som är nödvändigt i dagens samhälle.

Bengt Edvinsson kommer att visa på material och ett antal metoder, som han använder för att öka lusten att lära matematik. Han visar bl. a. hur han använder matteglosor, matematikjournaler, regelboksskrivning och laborationer i det dagliga arbetet.

Bengt Edvinsson, Matematikutvecklare i Lidköpings kommun och matematiklärare på Fredriksdalskolan i Lidköping. Ingvar Lindkvist-pristagare i matematik 2007.

Klicka här för full dokumentation

Hem