328 Vad bör vuxlärare i matematik veta?

Vux, Skolledare
Seminarium

Lars Gustafsson
Hans Melén

Vad är det som är så speciellt med vuxnas matematiklärande och vad behöver en vuxlärare kunna? Vuxenutbildningens kursplaner i matematik oftast en spegelbild av ungdomsskolans och Högskoleverket redovisar i sin granskning av lärarutbildningen att vuxenpedagogisk förberedelse är ”i det närmaste bortglömda”. Detta står i kontrast till den politiska retoriken om betydelsen av vuxnas (matematik-)lärande. Finns det vuxenpedagogiska perspektiv i matematikundervisningen? Krävs det en särskild förberedelse för att undervisa vuxna? I detta seminarium tas dessa frågor upp utifrån erfarenheter från en 5-poängskurs om Vuxnas matematiklärande.

Lars Gustafsson arbetar på Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med ansvar för vuxnas matematiklärande.

Hans Melén är biträdande rektor vid Åsö vuxengymnasium i Stockholm.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem