603 Lyfta matematiken – utvecklingsarbete i Luleå kommun

Allm, Skolledare
Föreläsning

Monica Johansson

En omfattande satsning på matematik genomförs just nu i Luleå kommun i samarbete med Luleå tekniska universitet. Mer än hundra lärare, från förskola till gymnasium, har hitintills deltagit i pilotutbildningen som är stommen i utvecklingsarbetet. Utbildningen ger högskolepoäng och löper hela projekttiden med nya kursdeltagare varje termin. Styrdokumenten och aktuell forskning ligger till grund för allt arbete. Tanken är att det ska finnas en eller flera matematikutvecklare på varje skola/förskola och att dessa ska arbeta i nätverk för fortsatt kompetensutveckling.

Monica Johansson är fil. dr. i matematik och lärande och arbetar som matematikutvecklare i Luleå kommun i kombination med en tjänst som gästlärare vid Luleå tekniska universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem