713 Samspel Matematik – Rytmik, ett samarbete mellan grundskola och kulturskola

Gr, Skolledare
Workshop

Barbro Rydin
Ewa Olsson

Vi arbetar med kombinationen matematik - rytmik för att fördjupa upplevelsen och underlätta inlärning, för att stärka begreppsuppfattning och hjälpa barnet att se mönster i matematiken.

Vårt mål är att eleverna ska bli medvetna om att matematiken redan finns i deras värld, att stimulera deras intresse för och upptäckter i matematik. Genom ett lustfyllt lärande skapas insikt och förståelse. Barnen sjunger, spelar, dansar och leker in matematikens grunder och begrepp. Rörelse ingår som en naturlig del i matematikundervisningen och avspänning ger varje elev en stund för koncentration och återhämtning.

Deltagarna får vara med om en lektion i matematik – rytmik.

Ewa Olsson, klasslärare på Pilängskolan i Landskrona och Barbro Rydin, rytmiklärare på Kulturskolan i Landskrona.

Klicka här för full dokumentation

Hem