106 Matematik som konst eller konst som matematik

Allm, Skolledare
Föreläsning

Anita Sandahl

Kan matematik vara konst? Kan konst vara matematik? ”Javisst”, säger en del människor, medan andra säger ”vadå?”. Finns det matematik i musik? Eller uttryckt på ett annat sätt - kan matematik låta? Att matematiken kan finnas i bildkonsten är nog möjligt för många människor att både se och förstå. Att ”matematiken finns omkring oss” är ett vanligt uttalande som ofta följs av exempel på vad som är synligt för ögat och som syftar på form och föremål, det vill säga antal. Att matematiken alltid finns i vår närhet, synlig och osynlig, är naturligtvis sant. Den är då oftast hanterad och uttryckt på något sätt. Konstarterna har till sin form möjlighet att göra våra liv i vardagen mer begripliga för oss och kan öppna våra sinnen för känsla och förståelse, vilket leder till nya erfarenheter av kunskaper. Både matematiken och konstarterna har sitt ursprung i ett mänskligt behov och i nyfikenhet. Att försöka beskriva matematikens och konstarternas berörings områden och hur de kan berika varandra är ett sätt att försöka förstå deras användningsområden för att utveckla lärandet i matematik.

Konstarterna och matematiken har mycket gemensamt då de båda uttrycker något specifikt, söker samband och relationer, symmetri och mönster, strukturer och rörelser, är problemlösande samt kräver tolkningar och reflektioner.

I projektet Eureka möts dessa. Under föreläsning visas exempel på hur elever inom Eureka arbetat med konstarterna och matematiken tätt sammanflätande.

Anita Sandahl, Fil.dr., universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, Sverige
Gunnel Berlin, konstnär och initiativtagare till Eureka, Kungshamn, Sverige
Eva Dal Norlind, skådespelare, Kungshamn, Sverige Annika Harrysson, lärare, Kungshamn, Sverige

Klicka här för full dokumentation

Hem